IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

       cA 14,2005,g^ae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 
 
 
 
i_ Lae

_c IWge Z_ _aj @ij jf

IWg WU Kc i\\Z

ba^ge, cA 14 (IWg WU Kc)C_Kk IWge g^ae \^ \^e iay Z_cZ 40 WM ifidie Zk ej[aak @beY Ga _c IWge KZK i^e Gj 45 WMe _jPae @ai @ik jA[f

C_Kka ba^gee 38, KUK 39, afge 31, M_k_e 32 Ga _ee \^e iay Z_cZ 33 WM ifidi eKW Ke~A[f Gj icde _c IWge eCeKfe 41, UUfMW 45, SeiMW 45 Ga ieMW 45 WM ifidi ej[f af i^d _Y_M K~kd iZe _Kg

@_e_le eRe _cL gPk ba _eMYZ @^Mk Ga ZkPe AfKe c] @baK Z_cZ ~M baK Ra^~Z ajZ jA[f Cbdi^e \^e iay Z_cZ 44 WM ifidiK U_ ~A[f

IWg WU Kc