ମୁଖ୍ୟ ଖବର

୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୦୧୧ ଶୁକ୍ରବାର ବିଆର୍ଜିଏଫ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କ ଧାରଣା ।

୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୦୧୧ ଶୁକ୍ରବାର ବିଆର୍ଜିଏଫ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦ ରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କ ଧାରଣା ।