ଅର୍ଥ-ବ୍ୟବସାୟ

ଇ-ଟିଭିର ନୂତନ ମାଲିକାନା ରିଲାଏନ୍ସ ଟିଭି ୧୮ ହାତରେ

ଇନ୍ଫୋଟେଲ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତାହାର ୪ଜି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

୨୦୧୨ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

ସରକାରୀ ସ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରିରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ୨୭ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

This website uses cookies.