ଅର୍ଥ-ବ୍ୟବସାୟ

economy and business

ଅର୍ଥ-ବ୍ୟବସାୟ

୨୦୧୨ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

ସରକାରୀ ସ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରିରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ୨୭ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ବିସ୍ତୃତ
1 10 11
Page 11 of 11