ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ପରେ ତିନି ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାଞ୍ଚ ଆଦେଶ

ସରକାର ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ହାସପାତାଲର ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧର ରିଆକସନ ଯୋଗୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି, ତାଳଚେରରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ

ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସହରରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା -୪୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ-୪୨ ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗିର ୪୧.୧ ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ଓ ମାଲକାନଗିରି ୪୦.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ଓ ଅନଗୁଳ ୪୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ ।

୧୧ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଉପରେ

ଭୀଷଣ ଖରା ସାଙ୍ଗ କୁ ଶୁକ୍ରବାର ସାରା ର।ଜ୍ୟ ର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାହ୍ଣରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଚିଠାନୀତି ଚୂଡାନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିଠାନୀତି ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିବା କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସାର୍ବଜନୀନ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଠାରେ ମଡେଲ୍ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ।

ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିଓ ନିରାକରଣ ସଚେତନତା

୧୯ ତାରିଖ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣବିଧି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଅବସରରେ ମିନି ମାରାଥନ୍

Gjò cûeû[^ ùøWÿùe QûZâQûZâú, Kù_ðûùeUþ @]ôKûeú, @ûelú aûjò^ú, iò@ûeþ_òG`þ ~aû^, @bòù^Zû, aê¡òRúaò, ùLkûkú @õgMâjY Keò[ôùf û

କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ୧୨ ଅସୁସ୍ଥ

bêaù^gße P¦âùgLe_êe iÚòZ ^úkûâòaòjûe @õPkùe [ôaû _ûYò Uûuòe GK iòfòŠeeê ùKäûeò^ Mýûiþ fòKþ ùjûA 12 RY @iêiÚ ùjûAQ«ò û

ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବସ: ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

PkòZ ahð eûRýùe _âûd \êA fl ùfûKue ùcûZò@û aò¦ê @_ùei^ , 4,50,000 QûZâQûZâúu Plê _eúlû Keû~òaûe flý ]û~ðý ejòQò û

ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ

bò^Ülc cû^u _ûAñ _âZòaäKùe ÊZª Kýûµ Keû~òa ùaûfò ùLû¡ðû Vûùe Gjûe gêbûe¸ Keò cêLýcªú ^aú^ _…^ûdK KjòQ«ò û

ଖୁବ୍ଶଶୀଘ୍ର ଜନନୀ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଓଡ଼ିଶା ଡ଼ଟ୍ କମ୍ ସମ୍ବାଦଦାତା ଭୁବନେଶ୍ୱର,ଅକ୍ଟୋବର ୧୯(ଓଡ଼ିଶା ଡ଼ଟ୍ କମ୍) ରାଜ୍ୟରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସବ ହାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜନନୀ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଠାରେ…

This website uses cookies.