ଫୁଲବାଣୀ

ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ, ଜଣେ ଗିରଫ

ଗିରଫ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଫୁଲବାଣୀ: ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ

ସଂପୃକ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଠାରୁ କେତେକ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ୧୫୬ଜଣ ଖଲାସ

Méjûj cûcfûùe Mòe` 142RYuê _âcûY @bûaeê `ûÁUâûKþ ùKûUð-2 aòPûe_Zò Lfûi KeòQ«ò û

କନ୍ଧମାଳ: ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଫ

cûIaû\úu ij @¤lu iõ_éqò ejò[ôaû ù_ûfòi ^òKUùe ~ù[Á _âcûY @Qò, RùY aeòÂ @]ôKûeú KjòQ«ò û

୨୦ ନଭେମ୍ବର ରବିବାର ୨୦୧୧ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ।

୨୦ ନଭେମ୍ବର ରବିବାର ୨୦୧୧ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ।

୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୧ ରବିବାର ଫୁଲବାଣୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ।

  ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୧ ରବିବାର ଫୁଲବାଣୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ।

This website uses cookies.