Tag Archives: ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍

ଅର୍ଥ-ବ୍ୟବସାୟଓଡିଶା ଖବର

ପୁନେ ଆନିମେସନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚାର

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଫଳତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଡିଏସ୍କେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ଏମ୍ଡି, ଡିଏସ୍ କୁଲ୍କର୍ଣ୍ଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସଂପାଦନ କରୁଛି ।

ବିସ୍ତୃତ