Tag Archives: ମୁଖ୍ୟ ଖବର

ଓଡିଶା ଖବରମୁଖ୍ୟ ଖବର

ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ

_eòùag I Rkaûdê _eòaZð^e KûeY, @ûMKê ùjaûKê [ôaû bdûaj _eòiÚòZò iõ_Kðùe @ûùfûP^û ùjûAQò û

ବିସ୍ତୃତ
ଓଡିଶା ଖବରମୁଖ୍ୟ ଖବର

ବରଗଡ଼: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ବିସ୍ତୃତ