Tag Archives: ଶୂଳିଆ ଯାତ୍ରା

ଓଡିଶା ଖବର

ଶୂଳିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ:ପ୍ରଶାସନର ବାରଣସତ୍ୱେ ପଶୁବଳି

ବଡଖଳାରେ ବଳିଦେବାପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସଂପୃକ୍ତ ଖଳାମାନଙ୍କରେ ୧୪୪ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାକୁ ମାନିନଥିଲେ ।

ବିସ୍ତୃତ