ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ

ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ (ଚିଠି ପତ୍ର)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଢିଆଣୀ ଓ ବାଦୁଡ଼ି ଓ ଚେମିଣୀ ମାନଙ୍କ ଜାଲ ଓହଳିଥିବା ମୁ ଦେଖିଥିଲି। ଠିକ ସେହି ପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରା ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ସେ ସବୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଅଣସର, ଅନବସର ଓ ପଟି ଦିଅ; କେତୋଟି ମରମ କଥା

ଅଣସର ବିଧି ପ୍ରାୟ ଗୋପନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୂଳ ସେବକ ଦଇତା ଓ ପତି ସେବକ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଂକ ଶ୍ରୀଅଂଗ ଫିଟା ଓ ନବ ଯୌବନ ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତନ ରାଜନୀତି: କିଏ ସାତ କିଏ ସତର

ଏହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୀତି ରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ର ଆସ୍ଥା ଦୋହଲି ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ଵାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଲଣ୍ଡନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରବିବାର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସଭାପତି ଡ଼. କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଟଲ୍ଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସମିତିର “ନେତ ଉତ୍ସବ-୨୦୧୨’

Rkû, ùK¦âû_Wû ij iÚû^úd @‰ð_ûk, @_Zðòaò§û, MêRòeWû Mâûceê ajê cjòkû _êeêh ijù~ûM Keò[ôùfö

୧ ଜାନୁୟାରୀ, ୨୦୧୨ ରବିବାର ନବବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

୧ ଜାନୁୟାରୀ, ୨୦୧୨ ରବିବାର ନବବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।  

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟ।ଦ। ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା

IWÿò@û RûZòe Mað I ùMøea gâúRM^Üû[u c~ðýûû elû _ûAñ gâúRM^Üû[ iêelû @bò~û^ _leê Mêeêaûe Êûbòcû^ ~ûZâû @ûe¸ Keû~ûAQò û

ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

i§ýûùe lòY @û`âòKû ùK_þUûC^e Kâòùi^þ iòõjßûe iêelû akd ùWAñ RMùcûj^ _~ðý« ~òaû _ùe ùiVûùe ùiaûdZcûù^ Zûuê ]eò[ôùf, ù_ûfòi aê]aûe KjòQò û

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଖସି ଭକ୍ତ ଆହତ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉ୍ବେଗ

gâúRM^Üû[ c¦òee _½òc ßûeùe [ôaû MêcêUeê cwkaûe _[e Liò RùY bq @ûjZ ùjûA[ôaûùaùk G[ôùe cêLýcªú ^aú^ _…^ûdK CþùaM _âKûg KeòQ«ò û

ବୋତଲ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛବିକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ

ବୋତଲ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛବି ଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

This website uses cookies.

Read More