ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୬୦ ଡ଼ାକ୍ତର, ୫୪ ଫାର୍ମାଶିଷ୍ଟ

ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୧ଟି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ।

ଉଦାସୀ ସାହୁ ପାଇବେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟାଙ୍ଗଲ୍ ପୁରସ୍କାର

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ନର୍ସ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

ବୟସ୍କ ଲେକଙ୍କ ପାଇଁ ୮ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଜେରିଆଟିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଓଡିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟିି ହସ୍ପିଟାଲ

G[ô _ûAñ _âûe¸òK bûùa 170 ùKûUò Uuû aýd @UKk Keû~ûAQò Gaõ 3 ahð c]ýùe Gjû Kû~ðýlc ùja û

ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର: ଜାତୀୟ ହ୍ରାସ ଠାରୁ ଓଡିଶା ଆଗରେ

ùKak 2010ùe gògê céZêýjûe 6 _GõU jâûi _ûA[ôaû ÊûiÚý I _eòaûe KfýûY aòbûM _leê Kêjû~ûAQò û

ଔଷଧ,ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଡ଼୍ରଗ୍ସ କଂଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ବଦଳି

ùWÿ_êUò KõùUâûfe [ôaû jéhúùKg cjû_ûZâuê WÿâMè KõùUâûfe bûùa ^ò~êq Keû~ûAQò û

This website uses cookies.