Tag: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୬୦ ଡ଼ାକ୍ତର, ୫୪ ଫାର୍ମାଶିଷ୍ଟ

ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୧ଟି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ…

ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୧ଟି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ।

ଉଦାସୀ ସାହୁ ପାଇବେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟାଙ୍ଗଲ୍ ପୁରସ୍କାର

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ନର୍ସ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ନର୍ସ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

ବୟସ୍କ ଲେକଙ୍କ ପାଇଁ ୮ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଜେରିଆଟିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଓଡିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ…

ବୟସ୍କ ଲେକଙ୍କ ପାଇଁ ୮ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଜେରିଆଟିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଓଡିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟିି ହସ୍ପିଟାଲ

G[ô _ûAñ _âûe¸òK bûùa 170 ùKûUò Uuû aýd @UKk Keû~ûAQò Gaõ 3 ahð c]ýùe Gjû…

G[ô _ûAñ _âûe¸òK bûùa 170 ùKûUò Uuû aýd @UKk Keû~ûAQò Gaõ 3 ahð c]ýùe Gjû Kû~ðýlc ùja û

ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର: ଜାତୀୟ ହ୍ରାସ ଠାରୁ ଓଡିଶା ଆଗରେ

ùKak 2010ùe gògê céZêýjûe 6 _GõU jâûi _ûA[ôaû ÊûiÚý I _eòaûe KfýûY aòbûM _leê Kêjû~ûAQò…

ùKak 2010ùe gògê céZêýjûe 6 _GõU jâûi _ûA[ôaû ÊûiÚý I _eòaûe KfýûY aòbûM _leê Kêjû~ûAQò û

ଔଷଧ,ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଡ଼୍ରଗ୍ସ କଂଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ବଦଳି

ùWÿ_êUò KõùUâûfe [ôaû jéhúùKg cjû_ûZâuê WÿâMè KõùUâûfe bûùa ^ò~êq Keû~ûAQò û

ùWÿ_êUò KõùUâûfe [ôaû jéhúùKg cjû_ûZâuê WÿâMè KõùUâûfe bûùa ^ò~êq Keû~ûAQò û

This website uses cookies.