IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

        @_f 4,2005,icae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 
 
 
i_ Lae

 
@YIW@ ~aKu a\g _VA IWg ii\ Pye

IWg WU Kc i\ \Z

ba^ge,G_f4(IWg WU Kc) IWge 1999cije NU[a cjaZ _WZu ijdZ _A IWge RY  ii\ GK zia iMV^ ^ce KZK @YIW@ ~aKu a\g _VA KU KU Uu @\d Ke[a eRe \^K LaeKMR i\ icae \^ _Kg Kea_e iq ii\ Ga Pye Ka _fUQ

""ba^ge fKib @i^e _Z^]Z Ke[a _i^ _gY IWge cjaZ icde _fce a\gK a_e  abM KcUe i\i [f

iZ ak i ^Re lcZe \e_~M Ke Q@ RY gL ~aKu icZ GMe RYu Zu \e MVZ "jf_ IWg' e zia \gA \lY @`K, `^,i~q @ea GceUi,@ceK I aU^ @\ \gK _VA[a Gj Lae KMR  _Kg KeQ

cjaZ _e aZ_WZ IWg aiu _A ij~ @Ya ^e i Gj zia iMV^ MV^ Ke[f af Cq  i\_Z _Kg KeQ

iMV^e cLba ^RK @ajZ Ke i ZKk^ a\gK ec @RZ Kce _u 2000cij G_f  19ZeLe i_eg _Z fL[f Cq _Ze ""cjaZe lZM IWge \e\ \e _A iacZ P PkA [a \gAa ij Zue Gj cjZ Cge ic _Ke ij~ Ke~a CPZ ja af \gA[f

_gY ^R _Ze @je iPA[f ~,\lY @`K,@ea GceUi I `^i _A Zu fM bie aai  Ke~A[f c @ceK I aU^ _A ia jA _e^j Cq i\_Z _gYu _Ze GK ^Kf c]  _[c_e _Kg KeQ

G_eK _gY @ceK aYR \Zaie aqMZ ba C_iZ jA Zue @ceK Me Cg aSA[f   a\gK abMe _ecgKc \lY @`Ke beZd cg^ ic^u ia _Ke ij~M Ke[f

Gj _Z^] \ke cjZ CgK \e eL ic^u _A Ze @ceK fM bi ~MW KeaK i Gj _Ze cu @^e] Ke[f

G_f ci gh @WK ic^ @ceK ~a fM ~R^ KeQ Ga iVe \Aci eja Gj M _A c  _ ia _Ke ij~ Kea af _gY Cq _Ze @g _KU Ke[f af i\ \gAQ

Gj _Z _Aa _e c _ i_q ziac^u _A bie aa Ke[f   bi _Aa _e RYK _e RY ab^ \gK ~A[a Gj LaeKMR CfL KeQ

_gY a\g _VA[a aqc^u ce ae Kce,A.\be ij,c^R _]^,iM^ _e,je_Z ij  aRI,eYae ij iej,eR\_ ij iIf,fkZ iwI^,@^ gc,KK_ KCe Ga iP^ KeIf @bq [a Gj KMR CfL KeQ

iMV^ ^ce ab^ \ge iMjZ @[ KC @W Mf af c Gj LaeKMR _g CVAQ

_gY Gj NUYK _ele Ke Ke[f c] ac^ Gj aa\e ~[i] ^RK \eA eL[ae Gj Lae KMR _Kg KeQ

NUYe iZiZ iKe ii\ _gYu _ZKd RYa fM IWg WU Kc _le aee C\c  jA[f j Zj ia jA_e^j

Za ""_gYu NUYK ^A ae] \k PK PkA[a'' cLc ^a^ _^dK MYccK KjQ

""_gYu ^ck aqZK \e eL @c Zu bU \A ^aPZ Ke[f i\e Gbk GK PPfKe e_UK _VKe @c c^e Mbe @NZ i jAQ ~\ Gj iZ jA[G Za iNZK

ZY ieKe Gje GK ^e_l Z\ Ke _KZ iZK fKfP^K @Ya CPZ ja af  _gYu RY \X ic[K eR cjKW IWg WU KcK ^R _ZKde RYAQ 
 

IWg WU Kc