Advertise Here
 

IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

       @_f 30,2005,g^ae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 
 
 
 
 
 
            
i_ Lae

IW@ afKg @Me ^cY Kea Kk ZRcjf

IWg WU Kc i\ \Z

^@\f,G_f 30(IWg WU Kc)@RZK LZ i_^ IWge afKg i\g^ _^dK ~c^ ^\e Kk af aaje Ke Ce_\ge @M Ve Z@e Kea GK Kk ZRcjf

Gj ijee [a cMf icU gjRj^u ^cZ caf _[ee Z@e ZRcjf ag _i K\ Kj Gje ^cY _e ZRcjf _Le [a ^\e @_e _ge gjRj^ GK Kk caf _[ee GK ZRcjf ^cY Kea _A Pj[f

MZ KQci Zk Ce_\g Ve [a IW@ fKc^u \e @dRZ GK Ciae ~M \aK ~A[a ak ij eR _~U^ abMe RY @]Ke cZ Kkafe ZRcjf ^cY KeaK @^e] RYA[f

Ce_\g ieKe iZegj gZe Gj _eZ^ ZRcjfe 350Zc ahK Ciae C\~_^ Cia icej @i Wie ci 27ZeLe _k^ KeaK ~C[ae ij\^ ~c^ ^\e _Ve Kkafe ZRcjf ^cY KeaK ic^ @^e] KeQ af i\g^ _^dK IWg WU KcK KjQ

MZ ah _^dK 24Zc @RZK afK _\g^e beZe _Z^]Z Ke[f Ga af^ I Rc^e @^Z _\g^e \gKc^u ^KUe aj _gi _Z _A[f

Zue afK g ce agh Ke i^c,\M,j^c^,@fb eWf KAQ ag ic\de \ @KhY Ke@iQ

_^dK ^R Zu R^i^ _ee _Pg RY QZQZu afK KZ C_e gl _\^ KeQ i Gj gKke _e ah @ZajZ KeiefY af i Kj PkZ ije ~qe @ceKe @dRZ GK @RZK Cia ^KUe _d 25 U^ af aaje Ke i ^cY KeQ GK 15 `U CyZ ag ZRcjf

eaae \^ ieaK ~C[a Gj Ciae Gj KkKZK \La _A _ak bW jAQ af i KjQ

 

IWg WU Kc