IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

       @_f 30,2005,g^ae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

              
 
 
 
i_ Lae

IW@ ^cZu WK-`Ki^ ^dKe _\gZ ja

IWg WU Kc i\ \Z

ba^ge,G_f 30(IWg WU Kc)IWge RY PkPZ ^cZu \e K^ bY jZ i_Ke _Z WK-`Ki^ ^dK Ve PkZci 28 ZeLe c ci @V ZeL _~ jaK [a GK @RZK ]^ PkPZ I bWI cjiae _\gZ ja _A c^^Z jAQ

eRe ia_e Rfe aZg ah ad ^kc]a _u \e ^cZ hVG c^U a_ Gj WKce jCQ "@cR'(@ce R^) Gj @i c ci Z^ ZeLe iVe _\gZ ja af Zu _eae iZe RY~AQ

_[c 2002 cije j bhe ^cY Ke~A[a Gj WKce _e aeU bhe _Z jAQ Gj ajae RZd Z[ @kK \e\g^ Kc^u \e _ieZ jAQ

beZe C\aMR^K ahd _fU[a K^ gg fw ^e_Y I Gje eKU i_Ke Gj WKcee cL ahd a ejQ \N ah ]e icRK ici ^A _ K~ Ke@iQ

1993 cije _ZZ ""^dK @RZK ]^ PkyZ I bWI `bf ''age GK _cL PkPZ Cia ba RYgY G[e @f@, aRf, `^ I @Af @\ ab^ \g bM ^A[

IWg WU Kc