World's first and only 24x7 Oriya news portal

       

 

@M 16,2006 a]ae
           Font Problem Click here

^fZ @AGGi @`ie a^\ Kce Me`

IWg WU Kc i\\Z

ba^ge,@M 16(IWg WU Kc) \^Z @b~Me ^fZ jA[a ae @AGGi @]Ke a^\ Kceu bRf^ _le a]ae Me` Ke~AQ

Kceu aee ieKe @[ @^dcZZ @b~M ejQ Zu aee iZU cKc eR Ke~A[a bRf^i abM cL M_k ^ KjQ
Gjij _X
MeZe @b~Me \A _gi^K @]Ke ^fZ

eR ieKe MZ ci 26 ZeLe Kceu ^fZ Ke[f ba^ge iZ aiba^e Kceu Me` Ke~AQ

IWg WU Kc
 

--------------------------------


Contact address: info@odisha.com , odisha@rediffmail.com
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c