World's first and only 24x7 Odia news portal
 
 

IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

 

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 

               IWg WU Kce NhY^c

IWg WU Kce _c^ue ej[a \h Ga ZU aPZ K a^ gk fM Gje cfK, _ePk^ K_l K i\K \d eja ^j

IWg WU Kce _KgZ fL/e_U I ɸ fLK/fLKue ^R cZ Gj IWg WU Kce cZcZ ^j

IWg WU Kce Ia-_Re am_^\Z, i\\Z, fLK Ga `UM`eu \e \@~C[a Z[e iZiZ RYa fM @c ic C\c Ke[C

Za GjK _[d Ke _VKc^ ^R @W KYi _\l_ a ^Ze _jPa _ae ic^ Zje iZZ iKe ^R ~P _eL Kea CPZ

KYi KeYagZ Gj iAUe _KgZ KYi Z[K @]eKe ~\ Kj lZe iL^ j@ i[_A IWg WU Kc K_l \d ja ^j

IWg WU Kc Ia-iAUe KYi Z[,fM,`UPZ, M`Ke @aKk _Kg^, ^Kf K a^ @\ K~Kk_ C_e i_ KUKY fM Ke~AQ Gje Cfx^Kec^u ae]e @A^e ia]K \a]^e aai ejQ

IWg WU Kc K_lu a^ fLZ @^cZe Ia-iAUe KYi Z[ak, i\,`UPZ,`Pe Ga M`K @\e ^Kf Ke~A_ea ^j

C_e CfL ej[a ~ KYi MUG ahd ij ~\ Kj ^Re ijcZ _Kg ^' Ke Zjjf i' IWg WU Kc Ia iAUe KYi _ @[a Gje KYi ahda _V ^Kea fM @ce @^e]

@c Gj\e NhY KeQ ~, IWg WU Kc iKZ ic aa\ Kak IWge L Rf @MZ ba^ge @\fZe _eic c]e ja

IWg WU Kc